Contacta'ns!

Nom i Cognoms/Nombre y Apellidos *

Email *

Assumpte/Asunto

Missatge/Mensaje *

L'Associació Textura de Cultura sense ànim de lucre està inscrita a la Secció 1a.del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, segons el Decret 206/199, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacions, i per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març. reguladora del dret d'associació.

Les vostres dades s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, registre del qual n'és responsable i titular l'Associació Textura de Cultura, entitat sense ànim de lucre.

L'Associació Textura de Cultura no es fa responsable del tractament de les dades d'altres pàgines web a què l'usuari accedeixi en algun dels enllaços que conté la nostra pàgina web.

L'usuari té dret a accedir a la seva informació, rectificar-la si és errònia, cancel.lar-la o oposar-se al seu tractament, en el termes establerts per la Llei, adreçant-se a texturadecultura@gmail.com.

L'usuari dóna el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions relacionades amb les activitats i serveis d'aquest lloc web.

Tots els continguts, marques, logotips i altres elements del lloc web es troben protegits per la propietat intel·lectual i industrial, excepte que específicament s’expressi el contrari.

La Asociación Textura de Cultura sin ánimo de lucro está inscrita a la Sección 1a. del Registro de Asociaciones de la Dirección General de Derecho y entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya, segun el Decreto 206/199, de 27 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de organización y funcionamento del Registro de Asociaciones, y por la Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo. reguladora del derecho de asociación.

Vuestros datos pasaran a formar parte de nuestros ficheros de datos personales, según la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos, registro del cual es responsable y titular la Asociación Textura de Cultura, entidad sin ánimo de lucro.

La Asociación Textura de Cultura no se responsabiliza del uso de los datos de otras páginas web a las que el usuario accede en alguno de los enlaces que contiene nuestra página web.

El ususario tiene derecho a acceder a su información, rectificarla si es errónea, cancelarla o oponerse a su gestión, en los termos establecidos por la Ley, dirigiéndose a texturadecultura@gmail.com.

El usuario da su consentimiento expreso para recibir comunicaciones relacionadas con las actividades y servicios de este lugar web.

Todos los contenidos, marcas, logotipos y otros elementos del lugar web se encuentran protegidos por la propiedad intelectual i industrial, excepto que específicamente se exprese lo contrario.

foto: DJdisseny

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now